Sadiye Mesci-Alpaslan

Ich will ein starkes Wuppertal

Warum werbe ich um Ihre Stimme? Ich will mich auch in Zukunft für Wirtschaft und Arbeit in Wuppertal engagieren. Als Diplom-Ökonomin und Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall weiß ich: Erfolgreiche Unternehmen und zufriedene Belegschaften sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wirtschaft, Arbeit und Finanzen stehen im Mittelpunkt meiner politischen Arbeit. Wofür wollen wir Geld ausgeben und wofür nicht? Welche Ziele wollen wir damit erreichen? Wer über Geld entscheiden kann, kann gestalten. Seit 2009 bin ich im Finanzausschuss des Rates und im Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung. Mit Ihrer Unterstützung möchte ich mich dort auch weiterhin für unsere Stadt einsetzen. Im Alter von drei Jahren kam ich aus der Türkei nach Norddeutschland. Nach dem Abitur studierte ich in Bremen und England Wirtschaftswissenschaften. Seit 1999 lebe ich in Wuppertal. Mein politisches Herz schlug schon immer für die Sozialdemokratie, Mitglied der SPD bin ich jedoch erst seit 2008. Ich bin in die SPD eingetreten, weil ich die Folgen der Agenda 2010 unmittelbar in meinem eigenen Arbeitsumfeld spürte und mich damit nicht abfinden wollte.

Für gute und faire Arbeit
Damals arbeitete ich in einem mittelständischen Familienunternehmen, das eines Tages an einen Konzern verkauft wurde. Plötzlich zählten die Interessen der Beschäftigten nicht mehr. Es gab Kündigungen, Leiharbeit wurde eingeführt. So gründeten wir gemeinsam einen Betriebsrat. Dort konnte ich als Betriebsratsvorsitzende helfen, viele Arbeitsplätze zu sichern. Diese Erfahrung hat mir gezeigt: Wenn wir uns zusammentun und unsere Interessen selbst in die Hand nehmen, können wir auch etwas erreichen. Und deshalb engagiere ich mich nicht nur gewerkschaftlich und in der SPD, sondern auch im Stadtrat. Ein gerechter Zugang zu Bildung gehört ebenfalls zu meinen politischen Zielen. Wie entscheidend Bildung ist, habe ich in meinem Leben selbst erfahren. Meine Mutter war Analphabetin und Fabrikarbeiterin. Sie war schon froh, wenn unsere Familie irgendwie über die Runden kam. Ich war die erste in der Familie, die studieren und ihren Lebensweg selbst bestimmen konnte. Mein Beruf und mein politisches Engagement sind mir daher sehr wichtig – genauso wichtig wie die Zeit mit meinen Kindern.

Die Stadt gehört allen
Im nächsten Stadtrat möchte ich mich auch dafür einsetzen, Wuppertal und insbesondere den Grifflenberg als Lebensraum zukunftsfähig zu gestalten. Eine barrierefreie Stadt zum Beispiel ist nicht nur für ältere und Menschen mit Behinderungen wichtig, sondern auch für Mütter und Väter mit Kinderwagen. Was macht unsere Stadt aus? Die Menschen, die in ihr leben. Und zwar alle. Arme und Reiche, Deutsche und Zuwanderer, Frauen und Männer, Junge und Alte. Und alle dazwischen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass unsere Stadt für alle Menschen lebenswert ist. Deshalb werbe ich um Ihre Stimme.Grifflenberg Seçim Bölgesi için
Sadiye Mesci-Alpaslan

Oylarınıza neden talibim? Wuppertal’de gelecekte de iş piyasası ve ekonomi alanlarındaki faaliyetlerimi sürdürmek istiyorum. Yüksek Ekonomist ve IG Metall sendika sekreteri olarak, başarılı şirketlerin ve halinden memnun personelin, tek madalyonun iki yüzü olduğunu biliyorum.

Siyasi çalışmalarımın odağında ekonomi, iş piyasası ve finans bulunmaktadır. Bütçemizdeki parayı nasıl kullanmak ve hangi hedeflere ulaşmak istiyoruz? Ancak para hakkında karar verebilen, düzenleme de yapabilir. 2009 yılından bu yana Belediye Meclisi Mali Komisyonunda ve Ekonomik Teşvik Kurumu İdare Kurulunda görev yapıyorum. Sizin de desteğinizle bu mercilerde kentimiz için gelecekte de faaliyetlerimi sürdürmeyi arzu ediyorum.

Türkiye’den Kuzey Almanya’ya üç yaşında geldim. Lise mezuniyetimden sonra yüksek eğitimimi Bremen ve İngiltere’de İktisat bilimleri dalında tamamladım. 1999 yılından bu yana Wuppertal’de yaşamaktayım. Siyasi görüşüm her zaman sosyal demokrasiden yana olmuştur ve 2008 yılından bu yana SPD’nin bir üyesiyim. SPD’ye, 2010 ajandasının sonuçlarını doğrudan kendi iş çevremde hissettiğim ve bunu öylesine kabullenmek istememem sebebiyle üye oldum.İyi ve adil bir çalışma hayatı için

O tarihlerde, günün birinde bir şirketler grubuna satılan orta ölçekli bir aile kuruluşunda çalışmaktaydım. Aniden çalışanların menfaatleri hiçe sayıldı. İşten çıkarmalar başladı ve taşeron işçilik yürürlüğe girdi. Bunun üzerine hep birlikte bir işçi temsilciliği kurduk. Böylelikle işçi temsilciliği başkanı sıfatıyla, birçok işyerinin güvence altına alınmasına yardımcı olabildim. Bu deneyim bana, ancak el ele verirsek ve menfaatlerimizi kendimiz ele alırsak, bir yerlere ulaşabileceğimizi gösterdi. Bu nedenle sadece sendika ve SPD’de değil, bilakis belediye meclisinde de yükümlülük üstlendim.

Siyasi hedeflerim arasında eğitime adil bir giriş de bulunmaktadır. Eğitimin ne kadar belirleyici olduğunu kendi hayatımda bizzat yaşadım. Annem okuryazar değildi ve bir fabrika işçisi olarak ailemizin herhangi bir şekilde geçimi sağlandığında bile mutlu oluyordu. Ben ailemin, üniversite eğitimi alan ve yaşantısını kendi başına belirleyebilen ilk bireyiyim. Bu nedenle mesleğim ve siyasi angajmanım benim için, tıpkı çocuklarımla birlikte geçirdiğim zaman gibi çok önemli.Bu şehir hepimizin

Bir sonraki belediye meclisinde, Wuppertal ve Grifflenberg’i gelecekte başarı vaat eden bir yaşama alanı olarak biçimlendirmek için de yükümlülük üstlenmek istiyorum. Bariyersiz bir şehir, örneğin sadece yaşlı ve engelli insanlar için değil, bilakis bebek arabası süren anneler ve babalar için de önemlidir.

Şehrimizi önemli kılan nedir? Şehrimizde yaşayan insanlardır. Hem de tüm insanlar. Fakirler ve zenginler, Almanlar ve göçmenler, kadınlar ve erkekler, gençler ve yaşlılar ve bunların arasına karışanlar. Şehrimizin tüm insanlar için yaşamaya değer olması için sorumluluğumu üstlenmek istiyorum. Bu nedenle de oylarınıza talibim.